Systeemkoppelingen

De tijd dat automatiseringssystemen als alleenstaande systemen worden gebruikt, ligt reeds vele jaren achter ons.
Ook ons FAME-Systeem wordt regelmatig geconfronteerd met de vraag of het systeem gekoppeld kan worden met andere automatiseringssystemen in de organisatie van de opdrachtgever.
Het zal duidelijk zijn dat wij hier graag aan meewerken. Immers hoe breder het FAME-Systeem in een organisatie wordt toegepast, hoe beter het systeem tot zijn recht komt!
In de afgelopen periode zijn door ons onder andere de volgende koppelingen gerealiseerd:

  • Organisatiegegevens van Oracle E-Business Suite naar FAME.
  • Organisatie- en Financiële basisgegevens van Beaufort naar FAME.
  • Organisatie- en Financiële basisgegevens van SAP naar FAME.
  • Doorbelasting van facilitaire kosten van FAME naar financieel systeem AFAS.
  • Koppeling van debiteurengegevens van Exact naar FAME.
  • Koppeling van factureer-gegevens van FAME naar Exact.
  • Koppeling van organisatiegegevens van SDB*HRM naar FAME.
  • Toepassen API’s ten behoeve voor diverse presentatiesystemen.
  • Koppeling FAME met software Narrowcasting van Easyscreen.
  • Koppeling FAME met Integraal Bouw Informatie Systeem IBIS-MAIN van Brink Groep.

Naast bovenstaande mogelijkheden met betrekking tot het koppelen van het FAME-systeem aan andere systemen binnen de organisatie, heeft FAMAS een extra toepassing ontwikkeld via Webservices. Webservices is een toepassing in de communcatie tussen de FAME-gebruikende organisatie (opdrachtgever) en één of meerdere externe relaties, die bijvoorbeeld (storings-) meldingen krijgen toegestuurd en hiervoor over een eigen registratiesysteem beschikken (opdrachtnemer).

Heeft u, behalve de bovenstaande al gerealiseerde koppelingen, andere wensen op dit gebied, laat het ons even weten. Wij denken graag mee in de oplossing van uw koppelingsproblemen!