Techniek FAME-Systeem

Het FAME-systeem is een volledige webbased applicatie, die zowel in het eigen netwerk (intranet) als via het internet kan worden gebruikt.

De applicatie is toepasbaar in diverse browsers, te weten:

  • Internet Explorer (EDGE)
  • Mozilla FireFox
  • Safari (Apple)
  • Google Chrome
FAME

Ook Single Sign On is bij ons in de FAME-toepassing van het systeem in een intranet- en internetomgeving mogelijk. Wij gebruiken hiervoor Active Directory Federation Services in combinatie met Windows Identity Foundation.. Een combinatie die het automatisch maar veilig laten inloggen in onze applicatie volledig ondersteunt.

Het FAME-systeem is bovendien geheel modulair van opzet, waarbij de gebruikende organisatie zelf kan bepalen welke module(s) men wilt gaan gebruiken (cafetariamodel) en waarbij men dan ook onder andere zelf de menustructuur van de beschikbare functies kan aanpassen.

Bovendien heeft men de flexibiliteit gebruik te kunnen maken van instellingen voor iedere gebruiker zelf, die betrekking hebben op:
a) In welke taal wil de gebruiker/ster in het systeem werken?
b) Met welk lettertype wil de gebruiker/gebruikster in het systeem werken?
c) Hoe groot moeten de letters op de schermen worden gepresenteerd?
d) Met welke kleur van de letters wil de gebruiker/gebruikster werken?
e) Met welke kleur achtergrond wil de gebruiker/gebruikster in het systeem werken?
f) Wat zijn de favoriete functies voor de gebruikers/gebruikster?

Op deze wijze kan men het systeem eigen maken aan de organisatie en aan de gebruiker zelf.  Deze opsomming zijn slechts een paar van de vele technische mogelijkheden van het FAME-systeem.

Ten aanzien van de te gebruiken apparatuur kan gesteld worden dat het systeem operationeel gemaakt kan worden op infrastructuren van deze tijd. Of dit nu een standaard pc-netwerk, een citrix-omgeving of een terminalserver-omgeving is, voor FAME maakt het niet uit. Het uitgangspunt dat u als opdrachtgever mag hanteren is eenvoudig: Heeft u Windows-producten operationeel in uw infrastructuur ? Dan zal het FAME-systeem ook hier voor u geïnstalleerd kunnen worden. Uiteraard kunt u, voorafgaand aan uw beslissing, door ons (schriftelijk) op de hoogte worden gebracht of de installatie van het FAME-systeem gegarandeerd wordt. Wilt u dit vooraf weten? Neem dan even contact met ons op? Klik hier.