Contractbeheer

Contractbeheer

Met de module Contractbeheer heeft u de mogelijkheid om uw (facilitaire) contracten en/of overeenkomsten met externe leveranciers, huurders en/of verhuurders te kunnen registreren en bewaken. Tijdens de registratie wordt hierin onderscheid gemaakt tussen in- en verkoopcontracten.

Bij de registratie van het contract is het mogelijk financiële gegevens vast te kunnen leggen, waarbij deze kunnen worden verdeeld over meerdere kostenplaatsen en/of desgewenst over meerdere locaties. Tevens kan de module Contractbeheer niet alleen worden gebruikt om contractkosten, maar ook contractopbrengsten vast te kunnen leggen.

Signalering aan de eigenaar of beheerder van de contracten, die binnenkort opgezegd of verlengd dienen te worden, behoort tot de standaard functionaliteiten van deze module.

De volgende standaard functionaliteiten staan onder meer tot uw beschikking:

  • Registratie van allerlei soorten (facilitaire) in- en verkoopcontracten.
  • Mogelijkheid tot het koppelen van één of meerdere inkoopcontracten aan een verkoopcontract.
  • Contracten zijn onder te verdelen in contractsoorten.
  • Koppelen van contracten aan inventaris en middelen.
  • Verdeling van jaarlijkse kosten per kostenplaats of locatie.
  • Koppelen van contracten aan één of meerdere locaties met de mogelijkheid tot het specificeren van financiële gegevens per locatie.
  • Het registreren, plannen en beheren van de uit te voeren contractactiviteiten.
  • Koppelen van digitale documenten aan het contract.
  • Het opstellen van een factuurschema van de externe partij per contract.

Diverse rapportages en managementstatistieken behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.

Medewerker Bas vertelt u graag meer over de module Contractbeheer;

Enkele screenshots module Contractbeheer;