FMIS-Software; FAME

Het FAME-systeem is een web-based integraal Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat is opgebouwd uit een gezamenlijke fundering, waarin de algemeen toepasbare gegevens van de facilitaire organisatie worden opgeslagen. Op deze fundering kunnen de verschillende modules (bouwstenen) worden neergezet, die er voor zorgen dat er een geïntegreerd systeem voor een organisatie van toepassing wordt.

Het grote voordeel van het FAME-systeem is dat als er meerdere modules worden geactiveerd, deze modules ook direct onderling met elkaar gegevens uit kunnen wisselen (integratie). Op deze wijze ontstaat er voor de facilitaire organisatie een systeem waarmee de diverse disciplines binnen de facilitaire organisatie op eenvoudige wijze kunnen werken.

Een paar voordelen van deze opzet:

 • Minimale inspanning om de basisgegevens up to date te houden.
 • De gehele facilitaire organisatie werkt met hetzelfde programma.
 • Uitwisseling van personeel wordt mogelijk door de eenvoudige bediening van het systeem.
 • Altijd actuele, complete en eenduidige informatie is voorhanden.
 • Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikkelen en de realisatie van ons systeem is: Keep It Simple!

Met andere woorden: Maak het systeem niet moeilijker dan noodzakelijk, blijf de programmafuncties op een logische en menselijke wijze benaderen, zodat de gebruikers de minste moeite hebben om zich het FAME-Systeem eigen te maken!

BackOffice- en SelfService-applicatie

Het FAME-systeem bestaat uit een tweetal toepassingen, te weten;

 • BackOffice-applicatie; Toepassing voor de uitvoerende medewerkers/beheerders binnen uw facilitaire organisatie.

BackOffice-applicatie

Met behulp van de BackOffice-applicatie kunnen de geautoriseerde medewerkers binnen uw (facilitaire) organisatie alle (facilitaire) taken uitvoeren die voor hen van belang zijn en waar zij voor geautoriseerd zijn. In deze toepassing worden per ingelogde gebruiker de beschikbare modules en de geautoriseerde functies getoond. Bovendien kunt u middels een breed scala aan managementrapportages eenvoudig en snel uw managementinformatie uit het FAME-systeem genereren.

Daarnaast kan in deze toepassing elke gebruiker zijn/haar eigen voorkeuren definiëren zoals:

 • Lettergrootte en letterype.
 • Achtergrondkleur en kleurenschema’s van de balken.
 • Opstellen van lijst met “favorieten” met betrekking tot het gebruik van schermen.
 • Instellen van gewenste taal.
 • Wachtwoordinterval ten behoeve van beveiliging.
 • Etc.

SelfService-applicatie

De SelfService-applicatie behoort tot de standaard onderdelen binnen het FAME-Systeem en wordt door FAMAS FM Solutions licentievrij voor u aangeboden. Met behulp van de Selfservice-toepassing kunt u de gebruikers binnen uw organisatie de mogelijkheid bieden om zelf eenvoudig en snel verschillende facilitaire activiteiten te kunnen laten registreren.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Eenvoudig een klacht, wens, storing of (informatie)aanvraag registreren.
 • Eenvoudig een vergaderzaal kunnen reserveren met bijbehorende diensten/middelen.
 • Eenvoudig een vervoersmiddel kunnen reserveren.
 • Eenvoudig bezoek (vooraf) kunnen aanmelden.
 • Eenvoudig inkoopopdrachten in kunnen laten dienen.
 • Eenvoudig voorraadartikelen aan kunnen laten vragen.
 • Et cetera.

Single Sign On (SSO, automatisch inloggen) kan hierbij tevens tot de standaard mogelijkheden behoren.