Inspecties

Inspecties

De module Inspecties biedt uw organisatie de mogelijkheid om op eenvoudige wijze verschillende soorten inspecties (BHV, schoonmaak, installaties, controlerondes etc.) aan “assets” uit te kunnen laten voeren en de resultaten hiervan vast te kunnen leggen in het FAME-Systeem. De inspecties worden hierbij uitgevoerd met behulp van de FAME-APP.

De volgende standaard functionaliteiten staan onder meer tot uw beschikking;

 • Vastleggen van de verschillende elementen die per soort “asset” moeten worden geïnspecteerd.
 • Vastleggen van de toegestane antwoorden middels iconen die als inspectieresultaat van een element bij een asset kunnen worden vastgelegd.
 • Het vooraf vastleggen van één of meerdere (standaard) inspectielijsten, waarbij wordt vastgelegd:
  • Welke soort assets moeten worden geïnspecteerd.
  • Welke elementen aan het asset moeten worden geïnspecteerd.
  • Op welke pagina en in welke volgorde de elementen moeten worden getoond in de inspectie-app.
 • Vastleggen van geplande inspecties waarbij wordt vastgelegd:
  • Welke inspectie moet worden uitgevoerd.
  • Wanneer de inspectie moet worden uitgevoerd.
  • Wie de inspectie moet uitvoeren.
  • Welke (unieke) assets moeten worden geïnspecteerd (welke ruimtes/ Inventarismiddelen /vervoersmiddelen).

Diverse rapportages en managementstatistieken behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.

MEDEWERKER BAS VERTELT U GRAAG MEER OVER DE MODULE INSPECTIES;

ENKELE SCREENSHOTS MODULE INSPECTIES;