Leveranciers / Externe relaties

Externe relaties

In de basismodule Relaties heeft u de mogelijkheid om alle relevante gegevens omtrent uw externe relaties (Leveranciers, Contractpartners, Installatiebedrijven, huurders etc.) te kunnen registreren en beheren. Deze externe relaties kunnen vervolgens binnen de diverse modules worden gebruikt om de (facilitaire) werkzaamheden te kunnen registreren en beheren.

Hierbij kunnen onder andere de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • NAW-gegevens.
 • Debiteur/Crediteur (inclusief nummer).
 • Één of meerdere Factuuradressen.
 • Antecedentenregistratie.
 • Één of meerdere contactpersonen.
 • Mogelijkheid tot het koppelen van één of meerdere documenten per relatie.

In de volgende modules kunnen de relatiegegevens onder andere worden toegepast:

 • Contractbeheer
 • Financiële Doorbelasting
 • Gebouw- en Ruimtebeheer
 • Inkoop
 • Meldingen/Werkorders
 • Middelenbeheer/Inventarisbeheer
 • (Online) Reserveringen
 • Sleutelbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Wagenparkbeheer

Diverse managementrapportages en managementstatistieken behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.