Meterstanden

Meterstanden

De module Meterstanden biedt uw organisatie de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze alle relevante soorten meters en de periodiek op te nemen meterstanden te kunnen registreren en beheren.

De volgende standaard functionaliteiten staan onder meer tot uw beschikking:

  • Het vastleggen van voorkomende soorten meters en eenheden (kWh, Draaiuren, m³, KJ etc. ).
  • Meters registreren met koppeling aan gebouw en ruimte.
  • Koppelen meters aan inventarisobjecten.
  • Locatie in het “veld” ingeven met koppeling naar Google Maps.
  • Vaste en variabele kosten koppelen aan meters.
  • Bij invoer van nieuwe meterstanden, direct berekening van verbruik.
  • Registreren van meterstanden met behulp van Barcodetoepassing is mogelijk.
  • Registratie van meterstanden bij afhandeling van een melding/werkorder (module Meldingen) is mogelijk.

Diverse rapportages en managementstatistieken behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.