Referenties - Onderwijs

In het onderwijs wordt het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) FAME op een tweetal manieren toegepast, namelijk:

  • Het FAME-Systeem wordt door de facilitaire organisatie gebruikt deze te kunnen ondersteunen in het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.
  • Het FAME-Systeem wordt toegepast in combinatie met de lesmethodes FD Okay, Factor-E Dienstverlening en/of Tendens Facilitair, waarbij studenten middels diverse FMIS-Opdrachten kennis maken met een FMIS-Systeem en ons FAME-Systeem.

Onderstaand worden per categorie onze klanten weergegeven.

FAME-Portal
Gebouw- en Ruimtebeheer

FAME i.c.m. de lesmethodes

FAME voor de facilitaire organisatie/afdeling