Producten- en Dienstcatalogus (PDC)

FAME-Portal

Het toepassen van een Producten- en Diensten Catalogus (PDC) is in vele organisaties een bekend fenomeen. In het FAME-Systeem is de Producten en Diensten Catalogus (PDC) ontwikkeld als een centrale vraagbaak voor de ‘klanten’ van de (facilitaire) organisatie. Doordat een organisatie de PDC zelf kan indelen in categorieën en zelf de zoekgegevens kan bepalen, wordt maximale flexibiliteit gewaarborgd. Aanvullend kan aan elk product/dienst een tiental vrij te definiëren labels worden gekoppeld, die bij het maken van een   melding/incident als aanvullende informatie kan worden opgeslagen. Hierdoor kunnen de medewerkers van de uitvoerende discipline nóg sneller en adequater de geregistreerde melding oppakken en uitvoeren.

De volgende standaard functionaliteiten staan onder meer tot uw beschikking:

  • Bepalen van categorieën in de PDC.
  • Upload van de beschrijving van het product en/of de dienst.
  • Toevoegen van een onbeperkt aantal zoekgegevens/termen per product/dienst; Hierdoor hoeft niet de gehele PDC doorgezocht te worden.
  • Toevoegen van een standaard melding voor het maken van een melding vanuit de PDC.
  • Vastleggen van het formulier dat moet worden geactiveerd bij het product/dienst.
  • Vastleggen van de verwijzing naar een e-mailtemplate, welke geactiveerd dient te worden vanuit de PDC.
  • Vastleggen van maximaal tien labels per product/dienst die bij de registratie van een melding/incident aanvullend moeten worden ingevoerd.
  • Het beschikbaar stellen van de PDC in de Selfservice-toepassing is mogelijk.

Diverse rapportages behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.