Urenregistratie

Urenregistratie

In de module Urenregistratie kunnen de gebruikers van deze module op eenvoudige wijze een urenregistratie bijhouden. De uren worden per dag en/of per week geregistreerd, waarbij kan worden aangegeven tot welke activiteit deze uren behoren (vakantie, ziekte, ADV, Overleg en dergelijke). Het is mogelijk verschillende activiteiten per medewerker/ster te benoemen, waardoor iedere medewerker zijn eigen urenregistratie krijgt.

Daarnaast heeft u binnen de module Urenregistratie de mogelijkheid om uw urenregistratie bij te kunnen houden met betrekking tot verschillende bedrijfsprojecten. Hiermee heeft u altijd direct een volledig overzicht van uw besteedde uren per bedrijfsproject.

De volgende standaard functionaliteiten staan onder meer tot uw beschikking:

  • Registratie van “vaste” activiteiten.
  • Goedkeurings- en controlefunctie door de leidinggevende.
  • Inzicht in geregistreerde uren per activiteit en/of bedrijfsproject.
  • Koppeling met module meldingen; De geregistreerde tijdsbesteding van een melding wordt overgenomen in module urenregistratie.
  • Mogelijkheid tot het bijhouden van een urenregistratie per bedrijfsproject.

Diverse rapportages en managementstatistieken behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.