Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

De Basismodule Organisatiebeheer biedt een organisatie de mogelijkheid alle gegevens die binnen de algehele organisatie van toepassing én van belang zijn binnen het FAME-systeem te kunnen registreren en beheren.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in de Selfservice-applicatie een digitale telefoongids voor de gebruikers beschikbaar te stellen. De gebruikers kunnen op deze manier eenvoudig en snel uw medewerkersgegevens, komend uit de basismodule Organisatie, raadplegen.

Bij het vastleggen van de organisatiegegevens worden onder andere de volgende gegevens geregistreerd:

 • Personeelsgegevens:
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadressen
  • Inlogaccount voor netwerk
  • Afdeling
  • Functie
  • Pasfoto
  • Privé-adresgegevens
  • Etc.
 • Afdelingsgegevens
 • Functies
 • Koppelen van documenten
 • Registratie bezittingen (inventaris en/of sleutels).
 • Feestdagen.

Diverse rapportages en managementstatistieken behoren als vanzelfsprekend tot de vaste onderdelen van deze module.